Sorry, this video is not available in your country.

Du lịch Vùng cao Tây Bắc

Tags: Vùng cao Tây Bắc, du lịch, Mù Căng Chải, Yên Bái

Nguồn media: VTV1

Đăng ngày 24-11-2012

Du lịch Vùng cao Tây Bắc.
Lần này mời các bạn đến thăm ruộng bậc thang ở vùng Tây Bắc nước ta.