Clip đã bị xóa!

Du lịch Vùng cao Tây Bắc

Du lịch Vùng cao Tây Bắc
nguyenvu2010

Ngày đăng 24-11-2012

Du lịch Vùng cao Tây Bắc. Lần này mời các bạn đến thăm ruộng bậc thang ở vùng Tây Bắc nước ta.