Sorry, this video is not available in your country.

Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng

xapaungot

Tags: Đua, ghe, Ngo, , Sóc, Trăng

Đăng ngày 16-09-2007

Đoạn Video này được trích ra từ phim Sóc Trăng mùa Lễ Hội. Cũng chỉ giới thiệu được vắn tắt về lễ hội Đua ghe Ngo thôi.

Bình luận (2)