Clip đã bị xóa!

Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng
xapaungot

Ngày đăng 16-09-2007

Đoạn Video này được trích ra từ phim Sóc Trăng mùa Lễ Hội. Cũng chỉ giới thiệu được vắn tắt về lễ hội Đua ghe Ngo thôi.