Clip đã bị xóa!

Đua thuyền truyền thống làng An Bằng Huế

Đua thuyền truyền thống làng An Bằng Huế
binkissy

Ngày đăng 15-04-2009

đây là clip cá nhân về lễ hội Đua thuyền truyền thống làng An Bằng , Xã Vinh An Phú Vang Thưad Thiên Huế, do binkisy@yah up , cu Thượng Xuân Lành đó . hehe