Đua thuyền truyền thống làng An Bằng Huế

Đăng ngày 15-04-2009
đây là clip cá nhân về lễ hội Đua thuyền truyền thống làng An Bằng , Xã Vinh An Phú Vang Thưad Thiên Huế, do binkisy@yah up , cu Thượng Xuân Lành đó . hehe

Bình luận (10)