Clip đã bị xóa!

Đua xe bằng một chân ở xa lộ Hà Nội

Đua xe bằng một chân ở xa lộ Hà Nội
tv_vg

Ngày đăng 21-03-2011

Phụ huynh và những người tham gia giao thông sẽ nghĩ gì khi xem clip đi xe máy bằng chân của người thanh niên này.