Clip đã bị xóa!

Đức mẹ Bạch Lâm-Chúa giêsu chảy máu

Đức mẹ Bạch Lâm-Chúa giêsu chảy máu
tu_shuong_group

Ngày đăng 20-08-2008

không bik là sự thật không xem thì rõ