Sorry, this video is not available in your country.

Đức mẹ Bạch Lâm-Chúa giêsu chảy máu

bỐnGKul

Tags: chúa giêsu

Đăng ngày 20-08-2008

không bik là sự thật không xem thì rõ

Bình luận (2)