Đức mẹ Bạch Lâm-Chúa giêsu chảy máu

Tags: chúa giêsu

Đăng ngày 20-08-2008
không bik là sự thật không xem thì rõ

Bình luận (2)