Phút cuối đời của 1 chú ruồi

Đăng ngày 27-03-2012
Nếu chỉ còn 1 phút để sống, bạn sẽ làm gì ? Mỗi người sẽ tự rút ra cho mình được nhiều điều sau khi xem clip về "1 phút còn lại của chú ruồi"

Bình luận (0)