Sorry, this video is not available in your country.

Dùng thử phần mềm Rewind

Tags: Ứng dụng, smartphone, điện thoại, xóa ảnh, Scalado, Remove

Đăng ngày 15-02-2012

Scalado cho biết, Remove sẽ chụp liên tiếp nhiều bức ảnh để có thể nhận biết được khung nền tĩnh thực sự (Static Background) và đối tượng đang chuyển động. Sau đó, phần mềm này sẽ làm nổi bật lên những đối tượng chuyển động và cho phép thay thế bằng nền tĩnh phía sau.

Vào năm ngoái, Scalado cho ra mắt phần mềm Rewind cho phép chọn ra cảnh đẹp nhất của từng đối tượng trong bức ảnh.
Đọc thêm

Bình luận (0)