Sorry, this video is not available in your country.

Dưới cờ đại nghĩa - Tập 1

vietnam.movies

Tags: Dưới cờ đại nghĩa, Tập 1, duoi co dai nghia, tap 1

Đăng ngày 15-07-2009

Trong bối cảnh Nam Bộ từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược đến cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, Dưới cờ đại nghĩa phác thảo góc nhìn khá bao quát về các lực lượng tự phát từ khi còn hoạt động vì quyền lợi cục bộ đến lúc tất cả cùng tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Đọc thêm

Bình luận (0)