Clip đã bị xóa!

Dương Gia Thái Cực Quyền - 10 Thức

Dương Gia Thái Cực Quyền - 10 Thức
vnrobot

Ngày đăng 17-11-2007

Thời gian luyện tập, sáng dậy tập 2 lượt, nếu sớm dậy nhàn rỗI thì trước khi đi ngủ 2 lượt, mỗi ngày tập 7,8 lần, chiều 1 lượt. Sau khi uống rượu, ăn no không tập. Khi luyện, toàn thân các khớp cần tùng khai (lỏng mở) tự nhiên. Thứ nhất: miệng & bụng không được bế khí. Thứ 2: tứ chi, eo đùi không được dùng cương kình.