Sorry, this video is not available in your country.

Dương Gia Thái Cực Quyền - 24 Thức

vnrobot

Tags: Thái Cực, Kungfu, Võ Thuật, Martial Art

Đăng ngày 17-11-2007

Dương Gia Thái Cực Quyền - 24 Thức

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận