Clip đã bị xóa!

Đường kiến tạo tuyệt vời của Xabi Alonso v Ajax

Đường kiến tạo tuyệt vời của Xabi Alonso v Ajax
442online

Ngày đăng 09-12-2011

Pha kiến tạo rất độc đáo và đặc sắc.