Clip đã bị xóa!

Đường về Tân Trào
tuyenquangonline.net

Ngày đăng 07-09-2007

Sáng tác: Tân Điều Biểu diễn: Ánh Tuyết - Ngọc Điệp