Clip đã bị xóa!

Duyệt binh ở Trung Quốc

Nguyễn Hàm Hòa

7,053

Tags: Duyệt binh ở Trung Quốc, Trung Quốc, Duyệt Binh

Đăng ngày 24-09-2009

Duyệt binh ở Trung Quốc

Bình luận (0)