Sorry, this video is not available in your country.

Em bé ngủ gật khi đi tắm biển

Tags: Em bé ngủ gật, trẻ thơ, bé yêu

Đăng ngày 24-01-2013

Em bé ngủ gật khi đi tắm biển, bé không thể mở mắt để chơi và tắm được vì cơn buồn ngủ kéo đến. Thật là đáng yêu

Bình luận (0)