Sorry, this video is not available in your country.

Em yêu giờ học hát - Thanh Ngọc

WhiteOcelot

Tags: sing

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 15-12-2008

Ca sĩ Thanh Ngọc lúc nhỏ trình bày

Bình luận (0)