Clip đã bị xóa!

Em yêu giờ học hát - Thanh Ngọc

Em yêu giờ học hát - Thanh Ngọc
WhiteOcelot

Ngày đăng 15-12-2008

Ca sĩ Thanh Ngọc lúc nhỏ trình bày