Sorry, this video is not available in your country.

FULL : Bài giảng nổi tiếng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại FBS

Hoàng Anh Sơn

Tags: Lê Thẩm Dương, thầy giáo, full, hài hước, thú vị, nổi tiếng, Hanoi, quản trị, ngân hàng, tài chính

Đăng ngày 15-03-2012

FULL : Bài giảng nổi tiếng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại FBS

Bình luận (0)