Clip đã bị xóa!

Gà Lang Liêu - Gà ta chính hiệu

Gà Lang Liêu - Gà ta chính hiệu
galanglieu

Ngày đăng 09-04-2007

Gà Lang Liêu hiện đang cung cấp sản phẩm gà ta loại đặc biệt được làm sẵn (gà được nuôi thả tự nhiên trên các vùng đồi, không sử dụng bất kỳ loại chế phẩm tăng trọng nào - còn được gọi là "gà đồi").