Gà Lang Liêu - Gà ta chính hiệu

Đăng ngày 09-04-2007
Gà Lang Liêu hiện đang cung cấp sản phẩm gà ta loại đặc biệt được làm sẵn (gà được nuôi thả tự nhiên trên các vùng đồi, không sử dụng bất kỳ loại chế phẩm tăng trọng nào - còn được gọi là "gà đồi").

Bình luận (3)