Clip đã bị xóa!

Gà cụt đầu vẫn chạy nhoay nhoáy

Gà cụt đầu vẫn chạy nhoay nhoáy
funny4real

Ngày đăng 25-09-2013

Mặc dù không có đầu nhưng chú gà vẫn hoạt động như bình thường.