Sorry, this video is not available in your country.

Ga la cười 2004 : Thà rằng chia tay - Cẩm Ly

Tags: Ga la cười 2004, Thà rằng chia tay, Cẩm Ly, kimdonguc, gặp nhau cuối tuần, gnct

Đăng ngày 06-05-2007

Ga la cười 2004 : Thà rằng chia tay - Cẩm Ly, kimdonguc

Bình luận (2)