Clip đã bị xóa!

Ga la cười 2004 : Thà rằng chia tay - Cẩm Ly

Ga la cười 2004 : Thà rằng chia tay - Cẩm Ly
kimdonguc

Ngày đăng 06-05-2007

Ga la cười 2004 : Thà rằng chia tay - Cẩm Ly, kimdonguc