Clip đã bị xóa!

Ga my, ban ga my, Bán gà tre mỹ đá độ, gà tre mỹ, bán gà tre mỹ nhập 100%

Ga my, ban ga my, Bán gà tre mỹ đá độ, gà tre mỹ, bán gà tre mỹ nhập 100%
lanus39

Ngày đăng 01-06-2011

Cô Lan 0945 538 739 bán gà mỹ, gà tre mỹ, gà Peru. http://www.gamy.com.vn