Sorry, this video is not available in your country.

Gái Tây lột đồ hát "Anh không đòi quà"

Hài Đừng Hỏi

Tags: Anh Không Đòi Quà, Phan Thiết Version, Phiên Bản Gái Tây

Đăng ngày 19-12-2013

Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

Bình luận (5)