Clip đã bị xóa!

Gala Cười 2007
htlcnn

Ngày đăng 05-05-2007

Phát sóng ngày 5/5/2007