Gala Cười-Bà Tôi...Nhóm hài Miền Bắc

Tags: GalaCười

Đăng ngày 16-05-2007
Mọi người ui.... xem cái này đê.... hay dã man... xem trên tivi rồi mà xem ở đây lại càng hay hơn...

Bình luận (9)