Sorry, this video is not available in your country.

Gala Cười - Chuyện huê hồng - Quang Thắng , Công Lý , Vân Dung

stadiumtuong

Tags: funny, hài hước, gala cười, chuyện, quang thắng, vân dung, công lý, cười, vui

Đăng ngày 01-07-2007

Mắc cười mún chít lun :D

Bình luận (35)

Xem thêm bình luận