Clip đã bị xóa!

Gala cười 2003
NTA1303

Ngày đăng 12-08-2007

Thà như thế, thà rằng như thế (^_^)