Sorry, this video is not available in your country.

Gala cười 2003

Tags: hài, gala, cười, gặp nhau cuối tuần,

Đăng ngày 12-08-2007

Thà như thế, thà rằng như thế (^_^)

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận