Sorry, this video is not available in your country.

Gala cười 2004 Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung

minhtuana1

Tags: gặp nhau cuối tuần, hài hước, gala cười, xuân bắc, quang thắng, vân dung

Đăng ngày 13-06-2007

Xem nhiều lần vẫn thấy hay..... !

Bình luận (38)

Xem thêm bình luận