Gala cười, Gặp nhau cuối năm

Đăng ngày 07-02-2007
Gala cười gặp nhau cuối năm hay lắm đấy nhưng tiếc là đây lại là buổi cuối.xem hài thi cười nhưng ko tiếp tuc nên buồn ghê..!

Bình luận (48)