Clip đã bị xóa!

Gánh gánh gồng gồng (nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác)

Gánh gánh gồng gồng (nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác)
WhiteOcelot

Ngày đăng 20-03-2008

Các ca sĩ nhí tham gia trong clip: Nguyệt Anh, Thu Ngọc, Thu Thủy, Ngọc Châu, Thùy Trang, Thanh Thúy, Yến Trang, Duy Uyên