Gặp gỡ ca sĩ Đức Tuấn

Đăng ngày 19-11-2008
Văn hóa sự kiện và nhân vật lần này giới thiệu cho chúng ta ca sĩ Đức Tuấn với một số bài hát khá nhẹ nhàng và tình cảm

Bình luận (1)