Clip đã bị xóa!

Gặp gỡ 'con cò bé bé' Xuân Mai

Gặp gỡ 'con cò bé bé' Xuân Mai
vpop

Ngày đăng 10-08-2010

Chân dung người nổi tiếng