Sorry, this video is not available in your country.

Gấp quần áo siêu tốc trong... 2 giây

Tags: gấp quần áo, siêu tốc, 2 giây

Đăng ngày 16-11-2013

Gấp quần áo siêu tốc trong... 2 giây vẫn đảm bảo gọn gàng và chuẩn xác.

Bình luận (0)