Giấc mơ của Chí Phèo

Đăng ngày 08-02-2009
Clip nói về nhân vật Chí Phèo. Tuy là người không cha, không mẹ. Nhưng Chí Phèo vẫn có một ước mơ như mọi người.

Bình luận (1)