Clip đã bị xóa!

Giấc mơ của Chí Phèo
lvh_hn1984

Ngày đăng 08-02-2009

Clip nói về nhân vật Chí Phèo. Tuy là người không cha, không mẹ. Nhưng Chí Phèo vẫn có một ước mơ như mọi người.