Sorry, this video is not available in your country.

''Giấc mơ của Chí Phèo'' - Hài xuân 2009

Tags: Giấc mơ của Chí Phèo, Hài xuân 2009, Quốc Anh, Công Lý, Thuý Nga

Đăng ngày 09-01-2009

Trong Giấc mơ của Chí Phèo anh Chí nát rượu không chỉ "tình tang" với Thị Nở như nguyên tác của nhà văn Nam Cao, mà Chí Phèo lần này cùng với bợm rượu Tự Lãng (cũng là một nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao) bàn chuyện nổi dậy chống lại Bá Kiến và bọn cường hào.
Đọc thêm

Bình luận (64)

Xem thêm bình luận