Clip đã bị xóa!

''Giấc mơ của Chí Phèo'' - Hài xuân 2009

''Giấc mơ của Chí Phèo'' - Hài xuân 2009
tuannt_hicc

Ngày đăng 09-01-2009

Trong Giấc mơ của Chí Phèo anh Chí nát rượu không chỉ "tình tang" với Thị Nở như nguyên tác của nhà văn Nam Cao, mà Chí Phèo lần này cùng với bợm rượu Tự Lãng (cũng là một nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao) bàn chuyện nổi dậy chống lại Bá Kiến và bọn cường hào.