''Giấc mơ của Chí Phèo'' - Hài xuân 2009

Đăng ngày 09-01-2009
Trong Giấc mơ của Chí Phèo anh Chí nát rượu không chỉ "tình tang" với Thị Nở như nguyên tác của nhà văn Nam Cao, mà Chí Phèo lần này cùng với bợm rượu Tự Lãng (cũng là một nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao) bàn chuyện nổi dậy chống lại Bá Kiến và bọn cường hào.

Bình luận (64)