Sorry, this video is not available in your country.

Giấc mơ trưa - Khánh Linh

baihatviet

Tags: Giấc mơ trưa, Khánh Linh bài hát Việt, giac mo trua

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 20-07-2009

Giấc mơ trưa được Khánh Linh biểu diễn trong chương trình bài hát Việt tháng 7 năm 2009

Bình luận (0)