Sorry, this video is not available in your country.

Giai điệu rất vui vẻ

v mcg

Tags: vui, vẻ, giai điệu.đức, bài, hát

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 06-04-2008

Bài này bằng tiếng Đức,mình nghe cũng ko hiểu nhưng nó có giai điệu khá vui nhộn,mọi người thử nghe xem nhé!

Bình luận (0)