Sorry, this video is not available in your country.

Giám khảo Dumbo nhảy "Con bướm xuân" quá tuyệt

Tags: Ban giám khảo Dumbo, nhảy con bướm xinh, chung kết vũ điệu xanh

Đăng ngày 02-01-2014

Dumbo với sở trường hiphop cũng đã thể hiện những bước nhảy ngẫu hứng 'Con bướm xuân' trong đêm chung kết Vũ điệu đam mê.