Clip đã bị xóa!

Gian nan Vàng Anh lấy chồng

Gian nan Vàng Anh lấy chồng
occiori

Ngày đăng 13-08-2008

Vàng Anh (Linh A) mãi mới kén được phi công trẻ. Cơ mờ không kiếm được địa điểm cưới thì máy bay bà già vẫn phải nằm đắp chiếu. Hãy xem hành trình gian nan của nàng nào^^ P/S: dù môn TMĐT chán không tưởng và ta đã giã từ vũ khí nhưng những phút giây thế này khiến thời sinh viên trở thành kỉ niệm tuyệt vời.