Clip đã bị xóa!

Giang hồ Hải Phòng chém nhau (2)

Giang hồ Hải Phòng chém nhau (2)
hoangson

Ngày đăng 08-05-2012

Những vụ đâm chém nhau không hiếm gặp nếu đến Hải Phòng.