Clip đã bị xóa!

Giây phút hổ săn heo rừng

Giây phút hổ săn heo rừng
samvoi

Ngày đăng 06-03-2013

Những lúc đói bụng, loài chúa sơn lâm lại đi tìm con mồi cho mình. Và lần này, chú heo rừng đã không thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của nhà hổ.