Clip đã bị xóa!

Giết người dã man quá
phiyen.

Ngày đăng 20-04-2008

Vụ án, giết người , dã man