Clip đã bị xóa!

Gió làng Kình - Tập 1
vietnam.movies

Ngày đăng 18-11-2008

Nếu như Đất & người, Ma làng phản ánh cuộc sống thời bao cấp phía sau luỹ tre, Gió làng Kình sẽ đi trực diện vào nông thôn thời đổi mới. Bộ phim kể câu chuyện xảy ra trong ba năm từ 2004-2006 tại làng Kình ...