Clip đã bị xóa!

Gió lốc kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại ở Cao Bằng

Gió lốc kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại ở Cao Bằng
vietnam.today

Ngày đăng 19-08-2013

Trong hai ngày 16-17/8, gió lốc kèm theo mưa đá đã làm tốc mái 329 nhà dân tại hai huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.