Sorry, this video is not available in your country.

Giới thiệu chương trình rung chuông vàng

Tags: vtv, trò chơi, giả trí, rung chuông, vàng, sinh viên, student, relax

Đăng ngày 11-03-2007

trò chơi giải trí của VTV

Bình luận (0)