Giới thiệu về trại 12a1 ( quá đẹp)

Đăng ngày 17-11-2007
Ngắn nhưng mà hay...

Bình luận (1)