Góc cười: Chàng rể hà tiện

Đăng ngày 07-07-2008
Tiểu phẩm hài

Bình luận (2)