Hài: Mất gốc - Văn Hiệp và Hương Tươi

Đăng ngày 10-04-2013
Tiểu phẩm hài: Mất Gốc
Nghệ sĩ: Văn Hiệp

Bình luận (1)