Clip đã bị xóa!

Hài: Mất gốc - Văn Hiệp và Hương Tươi

Hài: Mất gốc - Văn Hiệp và Hương Tươi
goccuoi

Ngày đăng 23-10-2008

Tiểu phẩm hài: Mất Gốc Nghệ sĩ: Văn Hiệp