Clip đã bị xóa!

Gọi Trâu - Thái Thùy Linh - Anh Thư - Bảo Ngọc

Gọi Trâu - Thái Thùy Linh - Anh Thư - Bảo Ngọc
hongvan83

Ngày đăng 05-02-2009

Gọi Trâu được ca sĩ Thái Thùy Linh - Anh Thư - Bảo Ngọc biểu diễn trong chương trình Tết Đồ Rê Mí