Sorry, this video is not available in your country.

Gọi tên em trong đêm - Doraemon chế

442 Online

Tags: Gọi tên em trong đêm - Doraemon chế, Doraemon, Music, Video, Gọi, tên, em, trong, đêm, The, Men, chế, Mon, clip, Version, HD, Vpop, lyrics

Đăng ngày 10-04-2012

Clip chế Mon đầu tay:D
Chân thành cám ơn Hội chế tạo nguyên liệu Doremon và Doraemon Music Video:)

Bình luận (0)