GunZ.2it.in: hướng dẫn skill DHS (Double Haft Step)

Đăng ngày 17-06-2008
Đây là clip tôi tự quay, có gì mong các bạn góp ý :)

Bình luận (3)