Sorry, this video is not available in your country.

GunZ.2it.in: hướng dẫn skill DHS (Double Haft Step)

rs0gunz

Tags: GunZ, gunz, gameonline, fps, game action

Đăng ngày 17-06-2008

Đây là clip tôi tự quay, có gì mong các bạn góp ý :)

Bình luận (3)