Clip đã bị xóa!

GunZ.2it.in: hướng dẫn skill DHS (Double Haft Step)

GunZ.2it.in: hướng dẫn skill DHS (Double Haft Step)
rs0gunz

Ngày đăng 17-06-2008

Đây là clip tôi tự quay, có gì mong các bạn góp ý :)