Clip đã bị xóa!

HÀI KICH:ĐI TỰ TỬ MÀ MẤT CÁI QUẦN-HOÀI LINH

Nguyễn văn Hà

11,290

Tags: HÀI KICH, HOÀI LINH, VUI, CUỜI

Đăng ngày 21-01-2008

HÀI KICH:ĐI TỰ TỬ MÀ MẤT CÁI QUẦN-HOÀI LINH

Bình luận (2)